Vatten

Temperatur Kinematisk viskositet Specifik värmekapacitet Värme- konduktivitet
T ν cp λ
˚C m2/s J/(kg*˚C) W/(m*˚C)
0 1,792*10-6 4 225 0,559
5 1,519*10-6 4 206 0,568
10 1,308*10-6 4 194 0,577
20 1,004*10-6 4 181 0,597
30 0,805*10-6 4 175 0,615
40 0,661*10-6 4 175 0,633
50 0,556*10-6 4 177 0,647
60 0,477*10-6 4 180 0,659
70 0,417*10-6 4 186 0,668
80 0,367*10-6 4 193 0,674
90 0,328*10-6 4 201 0,678
100 0,296*10-6 4 210 0,682

Förklaringar

Temperatur

Den temperatur som den aktuella egenskapen gäller.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet.
En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.

Specifik värmekapacitet

Avser den specifika värmekapaciteten för luft dvs hur mycket värme vattnet kan bära.

Värmekonduktivitet

Benämns även som värmeledningsförmåga och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet.