Just Wait...

Vatten

Vatten egenskaper

Vatten

Temperatur Kinematisk viskositet Specifik värmekapacitet Värme konduktivitet Densitet
T ν cp λ ρ
˚C m2/s J/(kg*˚C) W/(m*˚C) kg/m3
0 1,792*10-6 4 225 0,559 999,8
5 1,519*10-6 4 206 0,568 1000
10 1,308*10-6 4 194 0,577 999,8
20 1,004*10-6 4 181 0,597 998,3
30 0,805*10-6 4 175 0,615 995,8
40 0,661*10-6 4 175 0,633 992,3
50 0,556*10-6 4 177 0,647 988,1
60 0,477*10-6 4 180 0,659 983,2
70 0,417*10-6 4 186 0,668 977,7
80 0,367*10-6 4 193 0,674 971,4
90 0,328*10-6 4 201 0,678 965,1
100 0,296*10-6 4 210 0,682

Förklaringar

Temperatur

Den temperatur som den aktuella egenskapen gäller.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet.
En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.

Specifik värmekapacitet

Avser den specifika värmekapaciteten för luft dvs hur mycket värme vattnet kan bära.

Värmekonduktivitet

Benämns även som värmeledningsförmåga och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet.