Just Wait...

Vatten

Vatten egenskaper

Vatten

TemperaturKinematisk viskositetSpecifik värmekapacitetVärme konduktivitetDensitet
Tνcpλρ
˚Cm2/sJ/(kg*˚C)W/(m*˚C)kg/m3
01,792*10-64 2250,559999,8
51,519*10-64 2060,5681000
101,308*10-64 1940,577999,8
201,004*10-64 1810,597998,3
300,805*10-64 1750,615995,8
400,661*10-64 1750,633992,3
500,556*10-64 1770,647988,1
600,477*10-64 1800,659983,2
700,417*10-64 1860,668977,7
800,367*10-64 1930,674971,4
900,328*10-64 2010,678965,1
1000,296*10-64 2100,682

Förklaringar

Temperatur

Den temperatur som den aktuella egenskapen gäller.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet.
En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.

Specifik värmekapacitet

Avser den specifika värmekapaciteten för luft dvs hur mycket värme vattnet kan bära.

Värmekonduktivitet

Benämns även som värmeledningsförmåga och definieras som det värmeflöde som passerar igenom materialet per tidsenhet.