Just Wait...

KV-värde för ånga

Beräknar kv-värdet för aktuell ventil i ångsystem.

Kv-värdet

IndataResultat
ÅngflödeG=kg/hkg/h
Ångans specifika volym vid T1 och P2V1=m3/kgm3/kg
Ångans specifika volym vid T1 och P1/2V2=m3/kgm3/kg
Tryck före ventilP1=
Tryck efter ventilP2=
KVm3/hm3/h
CVUsgal/min

Förklaringar

Ångflöde

Hur stort flöde som passerar ventilen.

Tryck

Avser hur stort trycket före respektive efter ventilen är.

Specifik volym

Specifik volym kan även kallas volymitet definieras som volym per massa det vill säga hur stor volym en viss mängd massa av ånga har.

Den specifik volymen (v1) endast applicerbar på icke kritiskt flöde medan den specifik volymen (v2) är för kritiskt flöde.

KV-värde

Kv = Vattenflöde i m3/h vid ett tryckfall över öppen ventil av 1 bar (100 kPa).

Kvs = Den utvalda ventilens Kv-värde vid fullt öppen ventil. Vanligtvis med 30% säkerhetsmarginal till det beräknade Kv-värdet.

Skillnad på Kv och Kvs
Kvs-värde det värde komponenten har och Kv-värde är det värde som komponenten beräknas att ha vid driftfallet.

CV-värde

CV-värdet är den amerikanska motsvarigheten till KV-värdet. CV-värdet definieras som vattenflödet i US gallon över en fullt öppen ventil med ett tryck av 1 psi.

Formler

KV-värde underkritiskt ånga:Underkritisk ångaKV-värde för underkritisk ånga
KV-värde överkritiskt ånga:Överkritisk ångaKV-värde för överkritisk ånga
CV-värde:CV-värde för ånga