Just Wait...

Sannolikt flöde

Beräknar sannolikt flöde för dagvatten ifrån en yta.

Sannolikt flöde

IndataResultat
Sannolik regnintensitetis=l/s m2l/s m2
Horisontell projicerad areaA=m2m2
Ytkoefficientɣ=
Sannolikt regnvattenflödeq=l/sl/s

Förklaringar

Sannolik regnintensitet

Är det flödet på regnet som varar i 10min och inträffar en gång vart 5år den aktuella orten
För areor på mindre än 10 000 m2 kan regnintensiteten sättas till 0.013 l/s m2 för hela landet.

Ytkoefficient

Ytkoefficient är ett värde som visar hur pass mycket en yta släpper igenom vatten.

Typ av ytaArea m2ɣ
Trädgårdstomt<15000,3
Grusbelagd yta<15000,6
Gräsyta obehandlad mark.<15000,1
Yta med tät beläggning tex tak, asfalt eller betong.-1,0

Horisontellt projicerad area

Den projicerade arean motsvarar den area som syns rakt uppifrån.

Sannolik regnvattenflöde

Den beräknade sammanlagda vatten mängden som avges i ifrån de beräknade ytan.

Formler

Sannolikt regnvattenflöde:Sannolikt regnvattenflöde