Just Wait...

Mollier diagram

En grafisk representation av förhållandet mellan lufttemperatur, fukthalt och entalpi.

Mollier diagram (H-X diagram)

Mollier diagram H-X diagram

Mollier diagram (I-X diagram)

Mollier diagram I-X diagram

Förklaringar

Mollier diagram

En grafisk representation av förhållandet mellan lufttemperatur, fukthalt och entalpi. Används för att se hur man kan röra sig mellan olika tillstånd.

Temperaturt˚C
Absolut fuktighetxg/kg
Relativ fuktighetRH%
Specifik entalpihkJ/kg
Densitetρkg/m3