Just Wait...

Vridning

Beräknar vridtröghetsmomentet och vridmotståndet för ett antal olika geometrier.

Cirkel

IndataResultat
Diameterd=Cirkel
VridtröghetsmomentIv=
VridmotståndWv=

Rör

IndataResultat
Ytter diameterdy=
Inner diameterdi=
VridtröghetsmomentIv=
VridmotståndWv=

Elips

IndataResultat
Breddb=
Höjdh=
VridtröghetsmomentIv=
VridmotståndWv=

Förklaringar

Vridtröghetsmoment

Är ett mått på hur stort moment det krävs för att vrida den aktuella geometerin per tidsenhet

Vridmotstånd

Ett mått som visar hur pass bra den aktuella geometrin är på att ta hand om spänningarna som uppstår vid böjning.

Bredd

Avser bredd måttet på den aktuella geometrin.

Höjd

Avser höjd måttet på den aktuella geometrin.

Diameter

Avser diameter måttet på den aktuella geometrin.

Radie

Avser radie måttet på den aktuella geometrin.

Formler

Cirkel
Vridtröghetsmoment:Tröghetsmoment
Vridmotstånd:Böjmotstånd
Rör
Vridtröghetsmoment:Tröghetsmoment
Vridmotstånd:Vridmotstånd
Elips
Vridtröghetsmoment:Tröghetsmoment
Vridmotstånd:Böjmotstånd