Just Wait...

Transporter

Beräknar energiåtgången och koldioxidutsläppet vid olika typer av transporter.

Transporter

IndataResultat
FordonstypF=
BränsletypBr=
Hybrid
KörsträckaS=km
EnergianvändningE=kWh
KoldioxideCO2e=Kg

Förklaringar

Fordonstyp

Avser den typ av fordon som beräkningen ska utföras för.

Bränsletyp

Vilket bränsle det vald fordonet drivs av.

Hybrid

Ger möjligheten att välja om fordonet är en hybrid eller plug-in hybrid (laddhybrid) för en del av fordonstyperna.

Körsträcka

Hur lång sträcka beräkningen ska hantera.

Energianvändning

Mängden energi som det aktuella fordent behöver för att färda den angivna sträckan.

Koldioxide

Mängden koldioxid ekvivalenter som det aktuella fordent släpper ut för att färda den angivna sträckan.

Formler

Energiförbrukning:Energiförbrukning
Koldioxidutsläpp:Koldioxidutsläpp