Just Wait...

Pumpeffekt

Beräknar effekten för pumpar.

Pumpeffekt

IndataResultat
EffektP=kWkW
Tryckp=kPa
Flödeq=l/s
Verkningsgradn=%%

Förklaringar

Effekt

Den el effekt som pumpen behöver för att drivas vid det aktuella fallet.

Tryck

Avser den tryckhöjning som pumpen ger.

Flöde

Det flöde som pumpen trycker igenom ledningen.

Verkningsgrad

Visar hur effektiv pumpen är att omvandla el effekten till pumpeffekt.

Formler

Pumpeffekt:Pumpeffekt