Just Wait...

Energi

Omvandlar mellan olika energienheter.

Energi

Indata
kJ
kWh
Ws
kcal
BTU

Förklaringar

Energi

Energi är en fysikalisk enhet som avser vilket arbete som utförts dvs effekt gånger tid eller kraft gånger sträcka.

Joule (J)

Joule är en enhet för energi som är härledd ifrån SI-enheter. 1 J motsvarar det arbete som krävs 1N utför över en meter.

Kilo kalori (kcal)

Kcal är en äldre enhet för energi som användes innan Joule. Enheten kan påträffas inom ännu inom vissa områden.

British thermal unit (BTU)

BTU är en enhet för energi som användes i framförallt England och USA.