Just Wait...

Expansionskärl

Beräknar storleken på ett expansionskärl.

Expansionskärl med bälg

IndataResultat
SystemvolymVs=
Min temperaturTmin=˚C
Max temperaturTmax=˚C
Min arbetstryckPmin=
Max arbetstryckPmax=
ExpansionsvolymVex=
Reserv volymVr,min=
ÖppningstryckPini=
Min öppningstryckPini, min=
Min nominell volymVN,bälg=

Expansionskärl med pump eller kompressor

IndataResultat
SystemvolymVs=
Min temperaturTmin=˚C
Max temperaturTmax=˚C
Utnyttjandegradη=
ExpansionsvolymVex=
Reserv volymVr,min=
Min nominell volymVN,pump=

Påfyllningstryck

IndataResultat
SystemvolymVs=
Nominell volymVN=
Reserv volymVr,min=
PåfyllningstemperaturTfyll=˚C
Min temperaturTmin=˚C
Min arbetstryckPmin=
PåfyllnadstryckPfyll=

Förklaringar

Expansionskärl

Ett expansionskärl är tänkt att hantera mediets varierande volym som uppstår på grund av temperatur skillnader. Beräkningarna är baserade på standarden SS-EN 12828. Beräkningarna är gjorda för att hantera rent vatten.

Systemvolym

Avser den totala volym av vätska som finns i systemet.

Min temperatur

Används för att få rätt densitet vid den lägsta temperaturen på vattnet i systemet.

Max temperatur

Används för att få rätt densitet vid den högsta temperaturen på vattnet i systemet.

Min arbetstryck

Avser det lägsta operativa trycket i systemet.

Max arbetstryck

Avser det högsta operativa trycket i systemet.

Expansionsvolym

Den volym som systemvolymen ökar med på grund av temperatur skillnader.

Reserv volym

Reservolym är en säkerhetsmarginal som man vill ha på kärlet. Är expansionsvolymen under 15l beräknas reservvolymen som 20% av expansionsvolymen. Är expansionsvolymen större än 15l sätts reservvolymen till min 0,5% av systemvolymen dock minst 3 liter.

Öppningstryck

Det tryck som får expansionskärl till att börja ta in vatten.

Min öppningstryck

Det minsta tillåtna öppningstrycket enligt standarden.

Min nominell volym

Den beräknade minsta volymen på kärlet.

Utnyttjandegrad

Avser hur stor del av kärlet som används.

Påfyllningstemperatur

Den temperatur på mediet som används för att fylla på systemet.

Påfyllningstryck

Det tryck på mediet som behövs för att fylla på systemet.

Formler

Expansionsvolym:Expansionsvolym
Nominell volym för bälg kärl:Nominell volym för bälg kärl
Nominell volym för pump kärl:Nominell volym för pump kärl
Öppningstryck:Öppningstryck
Min öppningstryck:Min öppningstryck
Påfyllningstryck:Påfyllningstryck