Just Wait...

Fettavskiljare

Beräknar den nominella storlek på den fettavskiljare som behövs för den aktuella anläggningen.

Fettavskiljare

IndataResultat
Maximal spillvattenflödetQs=l/s
Temperaturfaktorft=
Densitetfaktorfd=
Rengöringsfaktorfr=
Nominell storlekNS=l
SlamavskiljningsvolymVS=l

Flöde alternativ 1

Typ av köksutrustningMax
utsläpp
AntalSammanvägt
flöde
qi (l/s)n (st)Zi (l/s)
Kokgryta 25mm utlopp
Kokgryta 50mm utlopp
Tippbar kokgryta 70mm utlopp
Tippbar kokgryta 100mm utlopp
Sköljlåda 40mm med vattenlås
Sköljlåda 50mm med vattenlås
Sköljlåda 40mm utan vattenlås
Sköljlåda 50mm utan vattenlås
Diskmaskin
Lutbart stekbord
Fast stekbord
Högtrycksrengöring eller ångrengöring
Skrapa
Grönsakstvätt
Avtappningspunkt DN15
Avtappningspunkt DN20
Avtappningspunkt DN25
Sammanvägt maximalt flöde

Flöde alternativ 2

IndataResultat
ToppflödeskoeffF=
Medeldriftstidt=h
Måltiderm=st/dag
Maximalt flödeQS=l/s

Förklaringar

Fettavskiljare

Fettavskiljare används för att ta hand om fett som spolas ner i avloppet innnan det kommer ut i det kommunala ledningsnätet. Anledningen till att man gör detta är att fettet kan täppa till ledningsnätet och skapa proppar. Kraven på behovet varierar mellan olika kommuner men generellt är kravet att det ska finnas en fettavskiljare på i stort sätt alla komersiella kök som serverar varm mat. Toaletter och liknande får aldrig anslutas till en fettavskiljare.

Temperaturfaktor

Vid högre temperaturer på avloppsvattnet minskar effektivteten på fettavskiljaren detta faktum kompenseras med temperaturfaktorn enligt tabell nedan.

Temperatur på avloppsvattnet vid inloppTemperaturfaktor
<= 60˚C1,0
> 60˚C1,3

Densitetfaktor

Densitetfaktorn är en faktor som hanterar densiteten på det fett som spolas ut i avloppet. Är densiteten okänd ska faktorn sättas till 1,0. Är däremot densiteten känd kan nedanstående diagram användas för att få fram rätt faktor. Överstiger densiteten på fettet 0,94 g/cm3 sätts faktorn till 1,5.

Nedan visas densiteten på ett antal vanligt förekommande fetter.

Fett/oljaDensitet vid 20˚C i g/cm3
Animaliskt fett0,85 - 0,94
Smörfett0,91
Kakaosmör0,89 - 0,94
Ricinolja0,95 - 0,97
Kokosolja0,92 - 0,93
Majsolja0,92
Fiskolja0,89 - 0,94
Linfröolja0,93 - 0,94
Olivolja0,91
Palmolja0,91 - 0,92
Rapsolja0,91 - 0,92
Sesamolja0,92
Vegetabilisk olja0,95 - 0,97

Rengöringsfaktor

Rengörningsfaktorn tar hänsyn till hur mycket diskmedel och sköljmedel som används vid diskningen. Typen av disk- och sköljmedel bör användas sparsamt och väljas med omsorg så den separerande effekten på fettet försämrar effekten på fettavskiljaren.

Användning av disk- och sköljmedelRengöringskoeff
Används aldrig1,0
Används sällan1,3
Specialfall tex sjukhus1,5

Nominell storlek

Nominell storlek är det beräknande värdet som används för att välja en lämplig storlek på en fettavskiljare.

Slamavskiljningsvolym

Det är avseer storleken på den kammare i fettavskiljaren som hanterar det slam som kommer med avloppsvattnet.

Medelavloppsvattenvolym

Avser medelvärdet för det avloppssvatten som når fettavskiljaren per dag i liter.

Maximalt flöde

Är det största flöde ifrån den aktuella anläggningen som når fettavskiljaren.

Avtappningspunkt

Finns det två eller flera avtappningspunkter som inte är anslutna till någon apparat ska även dessa läggas till i beräkningarna.

Medeldriftstid

Avser hur många driftstimmar per dag som anläggningen är igång i medelvärde.

Toppflödeskoefficient

Detta är en faktor som är beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i den aktuella anläggningen.

Måltider

Avser det antal måltider som serveras per dag i anläggningen.

Formler

Nominell storlek:Nominell storlek
Flöde alternativ 1:Flödeshastighet alt 1
Flöde alternativ 2:Flödeshastighet alt 2
Medelavloppsvattenvolym:Medelavloppsvattenvolym