Just Wait...

Mätnoggrannhet

Beräknar ett mätinstruments noggrannhet.

Websidan möjlig finansieras delvis av kunna visa anonnser.
Stöd oss genom att stänga av AdBlocker.

Mätnoggrannhet

Indata Resultat
Mätinstrumentetsfel m1= % %
Mätmetodsfel m2= % %
Avläsningsfel m3= % %
Mätnoggrannhet m= % %

Förklaringar

Mätnoggranhet

Anger hur stort det totala mätfelet blir med avseende på hur stort fel som kan göras avläsning och vilken precision mätinstrument har samt hur stort felet i själva mätmetoden är.

Mätinstrumentets fel

Avser hur stort det inbyggda felet i instrummet är.

Mätmetodsfel

Avser hur stort felet i själva mätmetoden är.

Avläsningsfel

Avser hur stort fel som kan göras av avläsningen.

Formler

Mätnoggrannhet: Mätnoggrannhet