Just Wait...

Användarvillkor

Allmänna användarvillkor

Genom att använda sidan och dess funktioner godkänner användaren att:

§A1 Ansvarsbegränsningar

§A1.1 Dimensionera.se inte tar något direkt eller indirekt ansvar för särskilda, tillfälliga eller följdskador som uppstår vid användning, oförmåga att använda sidan, information eller resultat som presenteras.

§A1.2 Dimensionera.se har ingen skyldighet att tillhandahålla underhåll, support, uppdatering, uppgradering eller modifiering.

§A1.3 Med Dimensionera.se i vilkoren avses samtliga parter som är direkt eller indirekt inblandade i sidans ägande, utvecklande, framställande, publicerande eller finansierande.

§A2 Villkorsändringar

§A2.1 Dimensionera.se har rätten att ändra sitens innehåll och villkor utan att meddela användare.

§A3 Drift och tillgänglighet

§A3.1 Dimensionera.se är normalt i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Driftstörningar kan förekomma. För det fall en driftstörning uppkommer skall dimensionera.se inte hållas ansvarig för den eventuella skada eller förlust som kan drabba användaren i samband med störningen.

§A3.2 Dimensionera.se ger inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall Dimensionera.se ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga.

§A3.3 Dimensionera.se har också rätt att i rimlig omfattning stänga tjänsten för t ex uppgraderingar och service.

§A4 Cookies

§A4.1 Dimensionera.se använder cookies för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik.

§A4.2 Dimensionera.se vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med.

§A4.3 Dimensionera.se använder Google Analytics-funktioner, Läs policy

Medlemsvillkor för premium konto

När du registrerar dig som premium medlem på Dimensionera.se gäller medanstående förutom de allmänna användarvilkoren.

§M1 Registering

§M1.1 Det är Dimensionera.se ensam som avgör vem som beviljas eller nekas medlemskap.

§M1.2 När registering blir godkänd meddelas användaren via e-post.

§M1.3 Användaren ansvarar för att e-postadress som angivits är riktig och aktiv.

§M1.4 Inloggningen är personlig och får inte överlåtas till andra utan skriftligt godkännade från dimensionera.se.

§M2 Betalning

§M2.1 Första årets premium-medlemsavgift gäller ifrån då medlem blir godkänd fram till brytpunkt 1 oktober gäller för nyregisteringar och återaktivering av tidigare aktiva konto.

§M2.2 Registeringar och återaktiveringar av vilande konto gjorda efter 1 augusti faktureras automatiskt även med hela nästa period dvs ytterligare 1år.

§M2.3 Fakturan distribueras normalt digitalt till registerad e-postadress. Önskas pappersfaktura tillkommer en administrativ avgift.

§M2.5 Betalningen ska vara inkommen på konto hos dimensionera.se senast förfallodag eller kontot blir avstängt tills dess skulden reglerats.

§M2.6 Vid påminnelse tillkommer en avgift i enlighet med "Lagen om ersättning för inkassokostnader mm".

§M2.7 Dimensionera.se förbehåller sig rätten att använda tredjeparts leverantör för betalning och inkasso.

§M3 Förnyelseperiod

§M3.1 Vid aktuell periods slut erbjuds en förnyelse av kontot på 1år.

§M3.2 Vid utebliven betalning av förnyelseperioden vid förfallodatum sätts kontot i viloläge och återaktivering krävs för att kontot bli aktivt igen.

§M4 Återaktivering av vilande konto

§M4.1 För att återaktivera ett befintligt vilande konto kontakta administratör.

§M4.2 Ett återaktiverat konto faktureras som en nyregistering med tillskott av en administrativ avgift.

§M5 Multikonto

§M5.1 För anslutning till ett multikonto krävs en multikonto kod som tillhandahålls av Dimensionera.se samt att de registerade e-post adressen är från samma domän och organisation som kontaktpersonen som står för registeringen.

§M5.2 Vid Multikonto sker fakturering till kontaktpersonens konto.

§M5.3 Vid byte kontaktpersonen kontakta administratören tillkommer en adminstrativ avgift.

§M5.4 Multikontots kontaktpersonen har rätt att få ut vilka som är anslutna till kontot en gång per år utan avgift.

§M5.5 Multikontots kontaktpersonen har rätten att avsluta kopplingen av enskilda konton till multikontot. Det bortkopplade kontot övergår då till ett vilande konto.

§M5.6 Dimensionera.se förbehåller sig rätten att kunna kontrollera om konton kopplade till ett multikonto uppfyller kriterierna för anslutningen och stänga av individuella konto som inte uppfyller vilkoren.

§M6 Övrigt

§M6.1 Dimensionera.se förbehåller sig rätten att kunna ändra priser och villkor. Ändringar blir gällande i samband med nästföljande periodköp.

§M6.2 Ångerrätt gäller från fakturadatum och 30 dagar framåt.

§M7 Missbruk

§M7.1 Överträdelser eller missbruk medför att medlemskapet stängs av tillfälligt eller permanent utan återbetalning beroende på typ och frekvens av överträdelse.

§M8 Radering av konto uppgifter.

§M8.1 För icke aktiva konton har användren rätt få samtliga sparade uppgifter raderade. Kontakta admin om så önskas.

Personuppgiftspolicy

Denna policy informerar om behandling av personuppgifter i samband med att en användare besöker dimensionera.se webbplats

Vilka uppgifter sparar vi

För användare som besöker sidan identifieras bara IP-adressen varifrån anropet till sidan görs i övrigt är användaren anonym om inte användaren själv identifiera sig genom tex som att logga in, skicka meddelande.

För användare som skapar konto eller anmäler sig för nyhetsbrev behandlas personuppgifter så som.

 • Användarnamn

 • Namn

 • Faktureringsadress

 • E-mail

 • IP-adress

 • Tider för inloggning

 • Företagsnamn

 • Organisationsnummer

 • VAT-nr

Varför

Behovet av de lagrade uppgifterna är

 • Kunna fullgöra vårt avtal med användare.

 • Kunna skicka och kommunicera med användare.

 • Fullgöra ev rättsliga förpliktelse eller krav från mydigheter.

 • Nödvändigt berättigande intresse och inte användarens skyddsintresse av personuppgifer väger tyngre.

 • Användaren givit specifikt tillstånd till just den behandlingen.

Lagring

Personuppgifterna lagras så länge

 • som krävs för att fullgöra avtal med användaren.

 • som användaren ar en registerad användare.

Utlämnande av personuppgifter
 • Vid eventuell 3:dje parts leverantörer som hjälper oss tillhandahålla våra tjänster så som tex fakturering.

 • Nödvändigt för att bevaka, fastställa och utöva rättsliga anspråk.

Användares rättigheter
 • Användare har rätt att få kontrollera att uppgifter kring användaren är korrekta.

 • Användare har rätt att få felaktiga uppgifter kring användaren rättade eller kompletterade.

 • Användare har rätt att få sina uppgifter kring användaren raderade under förutsättningen att inte aktuellt avtal förligger.