Just Wait...

Förbrukning

Beräknar hur stor tryckluftsförbrukningen blir beroende vad som är inkopplad till systemet.

Förbrukning

UtrustningFörbrukningUtnyttjande-
grad
AntalSumma
l/minstl/min
Borrmaskin 10mm
Vinkelslipmaskin 125mm
Vinkelslipmaskin 175mm
Polermaskin
Mutterdragare 15mm
Mutterdragare 25mm
Slagghacka
Lackslipmaskin
Renblåsningspistol
Färgpistol
Fristrålebläster 6mm
Fristrålebläster 8mm
Andningsmask lätt arb.
Andningsmask tungt arb.
Läckage tillägg (%)
Framtida reserv (%)
Summa

Förklaringar

Utrustning

Vilken typ av utrustning som är kopplad till tryckluftssystemet.

Förbrukning

Avser hur mycket tryckluft som den aktuella utrustningen kräver.

Utnyttjandegrad

Är ett mått på hur mycket utrustningen används.

Antal

Det sammanlagda antalet av den aktuella utrusningstypen är inkopplade.

Läckage tillägg

Avser ett tillägg i procent för läckage i systemet.

Framtida reserv

Aver hur stort överskott i procent för ev framtida utbyggnad av systemet ska kunna göras inklusive läckage flöde.

Summa

Det sammanvägda totalflödet dels per utrustningstyp samt totalt.