Just Wait...

Viskositet

Omvandlar mellan dynamisk och kinematisk viskositet.

Viskositet

IndataResultat
Kinematisk viskositetν=*10-6m2/s*10-6m2/s
Dynamisk viskositetμ=*10-6Pa s*10-6Pa s
Densitetρ=kg/m3

Förklaringar

Kinematisk viskositet

Anger hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan yta.

Dynamisk viskositet

Är proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.

Densitet

Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.