Just Wait...

Tryckluftskvalitet

Sammanställning över kvalitetsklassningen för tryckluft som vanligen används.

Tryckluftskvalitet

Klassningen redovisas vanligen med tre siffror där respektive är enligt nedanstående

KlassPartiklar
(1:a siffran)
Daggpunkt
(2:a siffran)
Olja
(3:a siffran)
0.1-0.5 μm0.5-1 μm1-5 μm
0≤ 20 000≤ 400≤ 10≤ -70°C≤ 0.01 mg/m3
1≤ 400 000≤ 6 000≤ 100≤ -40°C≤ 0.1 mg/m3
2-≤ 90 000≤ 1 000≤ -20°C≤ 1 mg/m3
3--≤ 1 000≤ -20°C≤ 1 mg/m3
4--≤ 10 000≤ +3°C≤ 5 mg/m3
5--≤ 100 000≤ +7°C-
6≤ 5 mg/m3≤ +10°C-
75-10 mg/m3≤ 0.5 g/m3-
8-0.5-5 g/m3-
9-5-10 g/m3-
0 > 10 mg/m3 > 10 g/m3 > 5 mg/m3

Typiska exempel av kvalitetskrav för en del användningsområden.

AnvändningsområdePartiklarDaggpunktOlja
Film hantering121
Fluidstorer33-22
Förpackningsmaskiner443
Gjuterimaskiner455
Gruvmaskiner465
Livsmedel kontakt241
Luftomrörning363
Luftmotorer, stora42-55
Luftmotorer, mini32-43
Luftturbiner233
Pneumatiska cylindrar345
Precisionsregulatorer333
Processinstrument233
Sandblästring-43
Sprutmålning33-43
Svetsmaskiner455
Transport garnulat353
Transport pulver242
Tryckluftsverktyg industri45-64
Verkstad, allmänt545