Just Wait...

Daggpunkt

Beräknar daggpunkten för det aktuella fallet.

Daggpunkt

IndataResultat
TemperaturT=˚C
Relativ fuktighetΦ=%
DaggpunktTdp=˚C

Förklaringar

Temperatur

Avser den temperatur i luften som fukthalten ska beräknas.

Relativ fuktighet

Relativ fuktighet är ett mått på hur mycket fukt luften innehåller i relation till hur mycket fukt som luften kan bära maximalt, utan att kondensera.

Daggpunkt

Avser den temperatur i luften som vatten börjar kondensera och fälla ut vatten.

Formler

Mättnadstryck 0<=t<=100˚C:Mättnadstryck
Daggpunkt:Daggpunkt