Just Wait...

Färgmarkering

En sammanställning av hur sprinklerhuvud är färgmarkerade efter aktiveringstemperatur.

Sprinkler med glasbulb

Nominell aktiverings- temperaturFärgmärkning vätska
˚C
57Orange
68Röd
79Gul
93Grön
100Grön
121Blå
141Blå
163Malva
182Malva
204Svart
227Svart
260Svart
286Svart
343Svart

Sprinkler med smältbläck

Nominell aktiverings- temperaturFärgmärkning ok
˚C
57 - 77Ofärgad
80 - 107Vit
121 - 149Blå
163 - 191Röd
204 - 246Grön
260 - 302Orange
320 - 343Svart

Förklaringar

Nominell aktiveringstemperatur

Är den temperatur då sprinklerhuvudet aktiveras och börjar spruta ut vatten.

Färgmärkning vätska

Avser färgen på den vätska som som syns i den glasbulb som aktiverar sprinklerhuvudet.

Färgmärkning ok

Avser färgen på oket som aktiverar sprinklerhuvudet.