Just Wait...

Elasticitetsmodul

Beräknar elasticitetsmodulen för olika material.

Elasticitetsmodul

IndataResultat
Spänningσ=
Töjningɛ=
ElastisitetsmodulE=

Förklaringar

Elasticitetsmodul

Elastisitetsmodulen är en materialberoende variabel som visar förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation. Går även under namnet Youngs modul.

Spänning

Avser drag- eller normalspänning som är den spänning som uppstår i materialet när man drar i det.

Töjning

Töjning är en dimensionslös mått på hur mycket ett material deformeras.

Formler

Elasticitetsmodul:Elasticitetsmodul