Just Wait...

Effekt

Omvandlar mellan olika effektenheter.

Effekt

Indata
W
kW
MW
J/s
hp
BTU/h

Förklaringar

Effekt

Effekt är en fysikalisk enhet som avser vilket arbete som utförs per tidsenhet dvs förändringstakten på energin.

Joule (J)

Joule är en enhet för energi som är härledd ifrån SI-enheter. 1 J motsvarar det arbete som krävs 1N utför över en meter.

Hästkraft (hp)

Hp är en äldre enhet för effekt som användes ännu inom vissa områden.

(BTU/h)

Är en enhet som framförallt används i USA och England.