Just Wait...

Tryckslag

Beräknar den kortaste tiden en ventil kan stänga utan att det kan bli ett tryckslag i ledningen.

Tryckslag

Indata Resultat
Rörlängd L= m m
Rördiameter d= mm mm
Rörtjocklek t= mm mm
Rör material
Media
Stängningstid Δt= s s

Tryckslag

Indata Resultat
Rörlängd L= m m
Rördiameter d= mm mm
Rörtjocklek t= mm mm
Elasticitetsmodul rör El=
Kompressibilitet media Em=
Ljudhastighet media cm= m/s m/s
Stängningstid Δt= s s


Förklaringar

Rörlängd

Avser längden på det rör där tryckslaget ska beräknas

Rördiameter

Avser inner diametern på det aktuella röret.

Rörtjocklek

Avser godstjockleken på det aktuella rörer

Elasticitetsmodul rör

Material beroende faktor som beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och deformationen av materialet.

Kompressibilitet media

Jämförbar med hållfasthetslärans elasticitetsmodul och beskriver förhållandet mellan den relativa volymändringen i förhållande till trycket.

Ljudhastighet media

Avser hur fort ljudet transporterar sig i det aktuella mediet.

Stängningstid

Visar den kortaste tiden en ventil kan ha utan att man riskerar att få ett tryckslag i ledningen.

Formler

Tryckvågshastighet: Tryckvågshastighet
Stängningstid: Stängningstid