Just Wait...

Ljusstyrka

Beräknar ljusstyrka beroende på vilka värden som tillgängliga.

Ljusstyrka alternativ 1

IndataResultat
LjusflödeΦ=lm
sr alt º
LjusstyrkaI=cd

Ljusstyrka alternativ 2

IndataResultat
BelysningsstyrkaE=lux
BelysningsareaAy=m2
sr alt º
LjusstyrkaI=cd

Ljusstyrka alternativ 3

IndataResultat
BelysningsstyrkaE=lux
Avståndr=m
LjusstyrkaI=cd

Ljusstyrka alternativ 4

IndataResultat
LjusflödeΦ=lm
Avståndr=m
BelysningsareaAy=m2
LjusstyrkaI=cd

Ljusstyrka alternativ 5

IndataResultat
LjusflödeΦ=lm
Avståndr=m
BelysningsareaAy=m2
sr alt º
LjusstyrkaI=cd

Förklaringar

Premium funktioner ""

Ger tillgång till att ange spridningsvinkeln i grader förutom rymdvinkeln i steridianer.

Avstånd

Avståndet från ljuskällan till den belysta ytan.

Belysningsarea

Arean på den platta ytan som är belyst.

Belysningsstyrka

Avser det ljus som träffar den aktuella ytan.

Ljusflöde

Det total ljusflödet som strålar ut från den aktuella ljuskällan.

Ljusstyrka

Avser koncentration av ljuset i en riktning.

Spridningsvinkel

Den vilken som ljuset sprids mätt i grader.

Rymdvinkel

Den vilken som ljuset sprids mätt i steridianer.

Formler

Rymdvinkel:Rymdvinkel
Rymdvinkel:Rymdvinkel
Ljusstyrka:Ljusstyrka
Ljusstyrka:Ljusstyrka
Ljusstyrka:Ljusstyrka
Omvandla rymdvinkel:Omvandlad rymdvinkel