Just Wait...

Överspänningsskydd

Beräknar risknivån för om skydd mot åsköverspänning behövs.

Risknivå för överspänningsskydd

IndataResultat
BlixtnedslagsfrekvensNg=st/(km2*år)st/(km2*år)
Miljöfaktorfenv=
Lågspänning
LuftledningLPAL=kmkm
MarkledningLPCL=kmkm
Högspänning
LuftledningLPAH=kmkm
MarkledningLPCH=kmkm
RisknivåCRL=


Förklaringar

Blixtnedslagsfrekvens

Är ett mått på hur ofta man har åsknedslag i den aktuella miljön.

Luftledning

Låg- respektiv högspännings som går i luften.

Markledning

Låg- respektiv högspännings som är förlagd i marken.

Miljöfaktor

Är en miljöfaktor som varierar beroende på var ledningen är förlagd.

Risknivå

Är den beräknade risknivån där vanligen ett resultat på under 1000 medför att skydd är nödvändigt medan ett resultat lika med eller över 1000 medför att skydd inte nödvändigt.

Formler

Överspänningsskydd:Överspänningsskydd